Základové dosky

Základové dosky sú najdôležitejšou súčasťou každej stavby objektu.

Trvanlivosť • Kvalita • Spoľahlivosť

IMG_1890

Základová doska

Základové dosky sú súčasťou každej väčšej stavby. Základová doska musí byť riadne zameraná. Nesmie sa na nej nič zanedbať. Na základovej doske leží celková váha objektu preto aj betón musí mať riadnu konzistenciu aby odolal ako váhe a tlaku, tak aj mrazom a iným poveternostným podmienkam.

V základových doskách a priamo v nich sú už často vedené predpripravené potrubia na vodu, odpad alebo vedené elektrické káble a plyn. Preto aj tieto súčasti musia byť riadne zamerané, osadené na presné miesto a zabezpečené proti poškodeniu pri stavebných prácach.

Concrete slab

Základová doska

20160620_100802

Základová doska

Základová doska obsahuje takisto množstvo betonárskej ocele, ktorá sa môže alebo nemusí priamo previazovať s ďalšou výstavbou. V prípade, že máte projekt od konkrétnej stavby, vieme Vám ju pripraviť a zaliať potrebným druhom betónu úplne na presno.