Drátkobetón

Maximálna pevnosť betónu pre priemyselné podlahy a iné špeciálne stavby

Trvanlivosť • Kvalita • Spoľahlivosť

steel-fiber

Drátkobetón

Drátkobetón sa používa pre špecifické stavby, pre ktoré ich navrhuje statik a kde je nutná tuhosť a  odolnosť betónu. Používa sa napríklad pri zalievaní termotvárnic bazénov Albixon, priemyselné podlahy, kde je nutnosť brať aj ohľad na tlak a ťah pôsobiaci na betón. 

Takzvané drátky musia spĺňať svojou kvalitou a váhou nejaký štandard aby mohli byť použité v drátkobetóne. Na trhu sa dá zabezpečiť v inzerátoch množstvo drátkov, ale nie každé drátky sú kvalitné a splnia požadované kritéria.

IMG_4584

Drátky

WP_001041

Drátkobetón pre priemyselné podlahy

Pri nekvalitných drátkach a svojvoľnom neodbornom namiešaní betónu s drátkami sa môže betón lámať, preto je nutné osloviť vždy kvalifikovanú firmu, ktorá už pozná, aké množstvá drátkov použiť na 1 m3 betónu. Drátky musia byť aj správne zamiešané, nemožu byť rozmiešané po zhlukoch, inak neplnia svoju funkciu.