Betónový poter

Betónový poter pre dosiahnutie najväčšej rovinnosti a pevnosti 

Trvanlivosť • Kvalita • Spoľahlivosť

20170920_173215

Plávajúci betónový poter

Betónový poter sa využíva pre maximálne vyrovnanie a odolnosť podkladu, napríklad ako podklad pod dlažby a podobne. Normovaná odchýlka je veľmi malá, čiže povrch je veľmi rovný. Robíme ho v hrúbke od 30mm do 80mm, nikdy však nie menšej hrúbky, kvôli možnému praskaniu.

Betónový poter rozdeľujeme na plávajúci poter (napríklad nad podlahovím kúrením kde je podklad stlačiteľný), oddelený poter a pripojitelný poter (pripája sa pomocou kontaktného mostíka)

20150616_150641

Betónový poter

20150616_150530

Betóný poter

Je nutné pred každým nacenením odkonzultovať aký poter je pre Vás vhodný preto nás neváhajte kontaktovať v sekcii kontakty.