Betónové cestné komunikácie

Betónové cesty alebo parkoviská sú vysoko odolné cestné komunikácie využívané v celom svete.

Trvanlivosť • Kvalita • Spoľahlivosť

  • Vysoká odolnosť voči tlaku a váhe
  • Ľahká údržba
  • Mrazuvzdornosť
  • Odolnosť voči chemickým posypom a soli
WP_000677

Betónové cesty

Betónové cesty sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči tlaku a váhe. Ich výskyt je veľký pri výstavbe nových štvrtí, kde je veľmi veľký pohyb ťažkých nákladných vozidiel. Netvoria sa koľaje a výmole pri prejazde ťažkotonážnych áut.

Betónové parkoviská sa takisto vyznačujú vysokou odolnosťou voči treniu, odolnosťou voči vysokému tlaku a váhe. Vo všeobecnosti platí pre betónové cestné komunikácie, že sú mrazovzdorné a ľahko udržiavateľné. Ich výskyt je pri priemyselných budovách, kde je rátané so všeobecnou vysokou odolnosťou a trvácnosťou.  

WP_000943

Betónové parkoviská

20160312_123759

Betónové rampy a nájazdy

Betónové rampy a nájazdy sú využívané hlavne kvôli vysokej odolnosti. Starostlivosť o nich nie je vôbec zložitá a platí pre nich tá istá odolnosť ako pri inej betónovej cestnej komunikácii.